I don’t wanna gotta!

My “gottas” are taking over my life. I just gotta do so much stuff! I gotta do the laundry. I gotta do my devotion. I gotta do homework with my kids. I gotta go to church. I gotta write. I gotta cook dinner. I gotta go to Bible Study. I gotta tweet. I gotta update…